Mājas lapas noteikumi

Kopsavilkums
Šo tīmekļa vietni apkalpo COMUS OÜ. Tīmekļa vietnē lietotie termini “mēs”, “mūs” un “mūsu” ir attiecināmi uz COMUS OÜ. Šajā tīmekļa vietnē esošie piedāvājumi, tai skaitā visa informācija, rīki un pakalpojumi, kas ir pieejami Jums, lietotājam, paredz visu nosacījumu, noteikumu, pārvaldības politikas un ziņojumu akceptēšanu. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, Jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat attiecīgajiem nosacījumiem un noteikumiem, tai skaitā visiem papildu nosacījumiem, noteikumiem un pārvaldības politikai, uz ko šeit dota atsauce un/vai kas pieejama hipersaitē. Šie noteikumi attiecas uz visiem šīs vietnes lietotājiem, tai skaitā uz bezierobežojumu lietotājiem, kas ir pārlūkotāji, pārdevēji, klienti, lieltirgotāji un/vai satura veidotāji. Lūdzu, pirms piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Atverot vai izmantojot jebkuru šīs vietnes daļu, Jūs uzņematies šajos noteikumos paredzētās saistības. Ja Jūs nepiekrītat šī līguma noteikumiem, Jums tiek liegta pieeja šai tīmekļa vietnei un pakalpojumu izmantošanai. Ja šie pakalpojumu noteikumi ir uzskatāmi par piedāvājumu, šo noteikumu pieņemšana ir strikti ierobežota. Jebkādas jaunas funkcijas vai rīki, kas tiek pievienoti veikalam, tiek pakļauti šiem noteikumiem. Jaunāko noteikumu versiju Jūs varat aplūkot šajā lapā jebkurā laikā.
Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas šajā tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt, vai šajā lapā nav veiktas kādas izmaiņas. Turpmāka šīs tīmekļa vietnes lietošana vai piekļuve tai paredz šo izmaiņu pieņemšanu.

Interneta veikala noteikumi
Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs apliecināt,ka savā valstī vai pastāvīgajā dzīvesvietā esat vismaz pilngadīgs un dodat savu piekrišanu jebkuram nepilngadīgam Jūsu ģimenes loceklim izmantot šo vietni. Jums ir liegts mūsu produktus izmantot jebkādiem prettiesiskiem vai neatļautiem mērķiem, tāpat, lietojot Pakalpojumu, Jums ir jāseko līdzi, lai nepārkāptu likumus savā jurisdikcijā (tai skaitā, taču neaprobežojoties ar autortiesību likumiem). Šo noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā Jūsu pieeja Pakalpojumam tiek nekavējoties pārtraukta.

Vispārējie noteikumi
Mēs paturam tiesības atteikt pakalpojumu jebkuram jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ. Jūs apzināties, ka Jūsu saturs (izņemot kredītkartes informāciju), var tikt pārsūtīts nešifrēts un sevī ietver (a) nosūtīšanu uz dažādiem tīkliem; un (b) izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību un pielāgošanos pievienoto tīklu vai ierīču prasībām. Kredītkartes informācija vienmēr tiek pārsūtīta uz citiem tīkliem šifrētā veidā. Jūs piekrītat nereproducēt, nepavairot, nekopēt, nepārdot, nenodarboties ar tālākpārdošanu vai citā veidā neizmantot nevienu šī Pakalpojuma daļu, kā arī nesankcionēti neizmantot šo Pakalpojumu, piekļuvi Pakalpojumam vai tīmekļa vietnē pieejamos kontaktus, caur kuriem pakalpojums tiek nodrošināts, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Šajā līgumā lietotie virsraksti tiek izmantoti tikai ērtības nolūkā un nekādā veidā neierobežo un citādi neietekmē šos noteikumus.

Informācijas savlaicīgums, precizitāte un pilnība
Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Šajā vietnē piedāvātais materiāls tiek nodrošināts tikai vispārējas informācijas nolūkos, uz to nevar paļauties vai to izmantot kā vienīgo bāzi lēmumu pieņemšanā, pirms tam nekonsultējoties ar primārajiem informācijas avotiem, kas ir pilnīgāki, precīzāki un aktuālāki. Jebkāda paļaušanās uz šajā tīmekļa vietnē ievietot materiālu ir Jūsu risks. Šī vietne var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Neizbēgami, vēsturiska informācija nav aktuāla un tiek piedāvāta informatīvos nolūkos. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mūsu pienākums nav atjaunināt šeit pieejamo informāciju. Jūs piekrītat, ka izmaiņu pārraudzīšana šajā vietnē ir Jūsu pienākums.

Izmaiņas pakalpojumā un cenās
Mūsu produktu cenas var tikt pakļautas izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai kādu tā daļu vai saturu). Mēs nenesam atbildību Jūsu vai kādas trešās puses priekšā par jebkādām modifikācijām, cenu izmaiņām, Pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.
Produkti
Konkrēti produkti var būs pieejami tikai tiešsaistē tīmekļa vietnē. Šie produkti vai pakalpojumi var būt pieejami ierobežotā daudzumā un to atgriešana vai apmaiņa notiek tikai saskaņā mūsu Atgriešanas politiku. Mēs esam pielikuši ievērojamas pūles, lai pēc iespējas precīzāk atveidotu mūsu veikalā pieejamo produktu krāsas un attēlus. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu monitora displejā šīs krāsas tiks atveidotas ar tādu pašu precizitāti. Mēs paturam tiesības (taču tas nav mūsu pienākums) ierobežot mūsu produktu vai Pakalpojuma pārdošanu kādai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs īstenojam šīs tiesības, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu/apjomu. Visi produktu vai produktu cenu apraksti var tikt pakļauti izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc mūsu pašu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta izplatīšanu. Jebkāds mūsu produktu vai pakalpojumu piedāvājums šajā tīmekļa vietnē tiek anulēts, ja tas ir attiecīgi aizliegts ar likumu. Mēs negarantējam to, ka jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu iegādāto vai iegūto produktu kvalitāte atbildīs Jūsu iecerēm, kā arī negarantējam to, ka visas Pakalpojuma kļūdas tiks novērstas.

Precīza informācija par kontu un rēķina izrakstīšanu
Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru Jūsu veikto pasūtījumu. Mēs, pēc saviem ieskatiem, varam ierobežot vai atcelt produktu skaitu uz vienu personu, vienu mājsaimniecību vai vienu pasūtījumu. Šie ierobežojumi var sevī ietvert pasūtījumus, kas tiek veikti no viena un tā paša klienta konta, vienas kredītkartes, un/vai pasūtījumus, kuru veikšanai tiek izmantota viena un tā pati rēķina un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs veicam izmaiņas vai atceļam pasūtījumu, mēs mēģinām Jūs par to informēt, sazinoties pa e-pastu un/vai rēķina adresi/tālruņa numuru, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu ieskatiem, veic dīleri, tālākpārdevēji vai izplatītāji. Jūs piekrītat nodrošināt mūs ar aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkuma un konta informāciju par visiem mūsu veikalā veiktajiem pirkumiem. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu konta un cita veida informāciju, tai skaitā e-pasta adresi un kredītkartes numuru, termiņa beigu datumu, lai mēs varētu veikt darījumu un nepieciešamības gadījumā sazināties ar Jums. Detalizētu informāciju, skat. sadaļā Atgriešanas politika.

Papildu rīki
Mēs varam nodrošināt Jums piekļuvi trešās puses rīkiem, kurus mēs neuzraugām, nepārvaldam un neizvietojam. Jūs apzināties un piekrītat tam, ka mēs nodrošinām piekļuvi tādiem rīkiem “kādi tie ir” un “kādi tie ir pieejami” bez jebkādām garantijām, pārstāvības, jebkādos apstākļos un bez jebkāda apstiprinājuma. Jebkurā gadījumā mēs nenesam nekādu atbildību, kas varētu izrietēt vai būt saistīta ar trešās puses papildu rīku izmantošanu. Jebkāda mūsu vietnē piedāvāto papildu rīku izmantošana ir Jūsu izvēle un risks, tādēļ Jūsu pienākums ir iepazīties ar noteikumiem, ko trešā(s) puse(s) attiecina uz piedāvātajiem rīkiem, kā arī pieņemt tos. Arī mēs,iespējams, nākotnē piedāvāsim jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas šajā tīmekļa vietnē (tai skaitā jaunu rīku un resursu izlaišanu). Visas jaunās funkcijas un/vai pakalpojumi tiek pakļauti šiem noteikumiem.

Trešās puses saites
Konkrēts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami saistībā ar mūsu Pakalpojumu, var sevī ietvert materiālus no trešajām pusēm. Šajā vietnē pieejamās trešo pušu saites var nosūtīt Jūs uz trešās puses tīmekļa vietnēm, kas nav ar mums saistītas. Mēs neesam atbildīgi par satura vai tā precizitātes izpētīšanu vai izvērtēšanu, tāpat mēs negarantējam un nenesam atbildību par kādas trešās puses materiāliem vai tīmekļa vietnēm, kā arī par kādiem citiem trešās puses piedāvātajiem materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Mēs nenesam atbildību par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietņu piedāvāto preču, pakalpojumu, resursu, satura vai kādu citu operāciju izmantošanu. Lūdzu, pirms iesaistīties jebkādās darbībās, rūpīgi izpētiet trešās puses piekopto politiku un praksi, lai pārliecinātos, ka Jums tā ir skaidra. Visas sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi attiecībā uz trešo pušu produktiem adresējami tieši trešajām pusēm.

Lietotāju komentāri, atsauksmes un cita veida iesniegtā informācija
Ja pēc mūsu pieprasījuma Jūs nosūtāt kādu konkrētu specifisku informāciju (piemēram, pieteikumu dalībai konkursā), vai arī bez mūsu pieprasījuma – iesūtot Jūsu iesūtītās radošās idejas, ierosinājumus, piedāvājumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pastu vai citā veidā (kolektīvi, “komentāros”), Jūs piekrītat, ka jebkurā laikā, bez ierobežojumiem mēs esam tiesīgi rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citā veidā, ar jebkāda informācijas nesēja palīdzību izmantot Jūsu komentārus, ko mums nosūtāt. Mūsu pienākums nav (1) nodrošināt komentāru konfidencialitāti; (2) maksāt kompensācijas par komentāriem; vai (3) reaģēt uz komentāriem. Mūsu pienākumos neietilpst, bet mēs esam tiesīgi pārraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, kas, mūsuprāt, ir pretlikumīgs, aizvainojošs, draudus izsakošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, pornogrāfisks, neķītrs, kādā citā veidā nepieņemams, vai arī pārkāpj kādas puses intelektuālā īpašuma tiesības vai šīs vietnes noteikumus. Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nepārkāps kādas trešās puses tiesības, tai skaitā autortiesības, preču zīmju, privātuma, personiskās tiesības vai arī citu personu vai īpašuma tiesības. Tāpat Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nesatur apmelojošu un citādi nelikumīgu, aizvainojošu vai neķītru materiālu, kā arī nesatur datorvīrusus vai kādu ļaunprogrammatūru , kas varētu kādā veidā ietekmēt mūsu Pakalpojuma vai citu saistīto vietņu darbību. Jūs piekrītat neizmantot viltus e-pasta adresi, neizlikties par citu personu vai citā veidā nemaldināt mūs vai trešās puses attiecībā uz jebkādu komentāru izcelsmi. Tikai Jūs esat atbildīgs par jebkādu Jūsu ievietoto komentāru saturu un precizitāti. Mēs nenesam atbildību un neuzņemamies nekādas saistības par Jūsu vai trešo pušu ievietotajiem komentāriem.

Personīgā informācija
Jūsu iesniegto personīgo informāciju mūsu veikalā pārrauga mūsu Privātuma politika.
Kļūdas, neprecizitātes un izlaists teksts
Laiku pa laikam mūsu vietnē vai Pakalpojumā parādās informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaistu tekstu attiecībā uz produkta aprakstu, cenām, atlaidēm, piedāvājumiem, produkta piegādes izmaksām, piegādes laiku un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai teksta izlaidumus, kā arī jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai atjaunināt informāciju vai arī atcelt pasūtījumus, ja Pakalpojumā vai saistītajās tīmekļa vietnēs šī informācija ir neprecīza (tai skaitā pēc pasūtījuma veikšanas). Mūsu pienākums nav atjaunināt, labot vai precizēt Pakalpojumā vai kādā saistītajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, tai skaitā bez ierobežojumiem cenu noteikšanas informāciju, ja vien to nenosaka likums. Nav tāda konkrēta atjauninājuma vai atjaunināšanas datuma Pakalpojumam vai kādai saistītajai tīmekļa vietnei, kas norādītu uz to, ka visa Pakalpojuma vai saistītās vietnes informācija ir mainīta vai atjaunināta.

Aizliegtie lietojumi
Papildus citiem Noteikumos minētajiem aizliegumiem, šo vietni vai tās saturu ir aizliegts izmantot: (a) jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem; (b) lai liktu citiem veikt vai iesaistīties kādās pretliumīgās darbībās; (c) lai pārkāptu jebkādus starptautiskos, federālos, provinces vai valsts likumus, noteikumus, regulas vai vietējos rīkojumus; (d) lai ierobežotu vai pārkāptu mūsu vai citu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) lai uzmāktos, ļaunprātīgi izmantotu, aizvainotu, kaitētu, celtu neslavu, apkaunotu, noniecinātu, izturētos nevērīgi, iebiedētu vai diskriminētu pēc dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās, etniskās piederības, rases, vecuma, izcelsmes vai invaliditātes; (f) lai iesniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) lai augšupielādētu vai pārsūtītu vīrusus vai kādu cita veida ļaunprātīgu kodu, ko izmantos vai kas var tikt izmantots jebkādā veidā, kas varētu negatīvi ietekmēt Pakalpojuma, saistīto tīmekļa vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h) lai iegūtu vai izsekotu citu personu personīgo informāciju; (i) lai sūtītu surogātpastu, izmānītu personīgos datus, lai izmantotu rāpuļprogrammu (crawler), zirnekli (spider), tīmekļa grābēju (scraper); (j) lai izmantotu jebkādiem neķītriem vai amorāliem mērķiem; vai (k) lai traucētu vai apietu Pakalpojuma vai saistīto tīmekļa vietņu, citu tīmekļa vietņu vai interneta drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai saistīto tīmekļa vietņu izmantošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegto lietojumu noteikumiem.

Garantijas atruna; atbildības ierobežojums
Mēs negarantējam un nesolām, ka mūsu pakalpojuma lietošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un brīva no kļūdām. Mēs negarantējam, ka rezultāti, kurus ir iespējams iegūt no pakalpojuma lietošanas, būs precīzi vai uzticami. Jūs piekrītat tam, ka laiku pa laikam mēs varam pārtraukt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai arī jebkurā laikā atcelt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nepārprotami piekrītat, ka Jūsu pakalpojuma izmantošana vai nespēja izmantot, ir tikai Jūsu risks. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas tiek Jums piegādāti caur pakalpojumu, tiek piegādāti (izņemot kā mēs to esam skaidri norādījuši) ‘tādi, kādi tie ir’ un “tādi, kādi tie ir pieejami’, bez pārstāvniecības, garantijām vai kādiem citiem noteikumiem, tiešajām garantijām vai ietverot visas netiešās garantijas vai noteikumus, pārdotspēju, pārdošanas kvalitāti, piemērotību kādam konkrētam mērķim, ilgmūžību, tiesību nepārkāpšanu. Nekādā gadījumā COMUS OÜ, mūsu direktori, amatpersonas, darbinieki, filiāles, aģenti, darbuzņēmēji, interni, piegādātāji, pakalpojuma nodrošinātāji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem savainojumiem, zaudējumiem, prasībām, tiešiem vai netiešiem, netīšiem, soda, speciāliem vai izrietošiem jebkāda veida bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai zaudētu peļņu, zaudētus ieņēmumus, zaudētus ietaupījumus, zaudētus datus, aizstāšanas izmaksas vai jebkādus citus zaudējumus, vai nu balstoties uz līgumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem (tostarp nolaidību), stingru atbildību vai citu, kas izriet no jebkura pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanas šī Pakalpojuma lietošanas laikā vai jebkuru citu prasību, kas jebkādā veidā saistītas ar pakalpojuma vai jebkāda produkta izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, ar jebkādām kļūdām vai izlaidumiem saturā, jebkāda veida zaudējumu vai bojājumu, kas radies pakalpojuma vai kāda satura (vai produkta) izmantošanas rezultātā, kas ir publicēts, nosūtīts vai kļuvis kādā citā veidā pieejams caur pakalpojumu. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai atteikšanos no atbildības attiecībā uz nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, dažās valstīs un jurisdikcijās mūsu atbildība tiek ierobežota līdz maksimālajam ar likumu atļautajam līmenim.

Kompensācija
Jūs piekrītat kompensēt zaudējumus, aizsargāt un aizstāvēt COMUS OÜ, meitasuzņēmumus, filiāles, partnerus, ierēdņus, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licences izdevējus, pakalpojumu nodrošinātājus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, internus un darbiniekus, no jebkādām prasībām vai pretenzijām, tai skaitā saprātīgiem advokātu honorāriem, ko varētu piestādīt trešās puses šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā, vai no saistītās dokumentācijas, kas iziet no jebkura likuma vai trešās puses tiesību pārkāpšanas.

Nodalāmība
Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu punktiem tiek atzīts par pretlikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šāds punkts tomēr ir izpildāms maksimālajā apjomā, kā to pieļauj piemērojamais likums, savukārt, neizpildāmā daļa ir nodalāma no šiem Noteikumiem; šāds lēmums neietekmē atlikušo Noteikumu punktu validitāti un izpildāmību.

Izbeigšana
Pušu pienākumi un saistības, kas iegūtas pirms saistību beigu datuma, tiek saglabātas arī pēc šī Līguma beigām. Šie Noteikumi ir spēkā līdz laikam, kad mēs vai Jūs šo vienošanos pārtraucat. Jūs varat pārtraukt šo vienošanos, informējot mūs par to, ka turpmāk nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai arī kad pārtraucat izmantot mūsu vietni. Ja, mūsuprāt, Jūs nepildāt, vai arī, ja mums ir aizdomas, ka neesat pildījis mūsu Noteikumus, mēs esam tiesīgi pārtraukt šo vienošanos jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma; Jūsu pienākums ir uzņemties visus maksājumus līdz pat beigu datumam (ieskaitot); un/vai attiecīgi mēs drīkstam liegt piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai kādai to daļai).

Vispārēja vienošanās
Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam jebkādas tiesības vai šos Noteikumus, tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no šādiem noteikumiem vai tiesībām. Šie Noteikumi un jebkādas politikas vai darbības noteikumi, kurus īstenojam šajā vietnē, veido šo vispārējo vienošanos, kā arī sapratni starp Jums un mums, un nosaka Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot jebkādas iepriekšējas vai pašreizējas savstarpējās vienošanās , komunikācijas un piedāvājumus, gan mutiskus, gan rakstiskus (tai skaitā, bet ne tikai jebkādas iepriekšējās šo Noteikumu versijas). Jebkādas neskaidrības, kas var rasties no šo Noteikumu interpretācijas, nav vēršamas pret sastādītājiem.

Valdošā likumdošana
Šie Noteikumi un jebkādas atsevišķas vienošanās, ar kurām mēs Jums piedāvājam Pakalpojumus, tiek regulētas un interpretētas atbilstoši Igaunijas Republikas likumdošanai. Visi strīdi risināmi saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

Izmaiņas Noteikumos
Šajā lapā jebkurā laikā piekļūsiet Noteikumu aktuālajai versijai. Mēs paturam tiesības pēc mūsu ieskatiem atjaunināt, mainīt, aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par ieviestajām izmaiņām. Jūsu nepārtraukta mūsu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošana vai piekļuve tiem pēc jabkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas, nozīmē piekrišanu šīm izmaiņām.

Kontaktinformācija
Jautājumus par Noteikumiem sūtiet : info@comus.lv

Top Инструкции instrukcijas instructions